משחקים

הכרת המספרים

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
מונים וכותבים   
בניית מספרים: משחק לכיתה או לקבוצה   
האחרון הוא המנצח   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ה'   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ג'   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ב'   
מסלולי מספרים   
משחק ה- 15   
משולש החיסור   
הכרת ערכי האותיות
משחקי סביבון (ג-ה)   
ישר המספרים
מספרים מכוונים   
משחקי חשבון על לוח אותיות   
חיבור וחיסור על ציר המספרים   
כפל וחילוק על ציר המספרים   
זוגיות ואי-זוגיות
זוגי או אי זוגי   
שיבוץ מספרים לפי תכונות   
משיכת חבל   
המבנה העשרוני
ספרות מחליטות   
בניית מספרים: משחק לכיתה או לקבוצה   
משחקי חשבון   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ה'   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ג'   
מי רוצה להיות מיליונר   
משלימים לעשר   
מספרים על לוח המאה ולוח האלף   
משחקי המרה עם צורות הפלא   
מספר מטרה   
שברים
אחוזים
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
שברים עשרוניים
דומינו שברים   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ה'   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
מפחיתים שברים עשרוניים   
מאומדן לניצחון - ארבעה בשורה   
מסלולי מספרים עשרוניים   
ארבעה בשורה אחת - כפל במספרים עשרוניים   
שברים פשוטים
משחקי חשבון על לוח אותיות   
משחקי לוח ושעון - חוגה   
דמקה חשבוני   
משחקי חשבון (שברים)   
מי מנצח אותי בשברים (משחק קוביה)   
דומינו שברים   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ו'   
משחקים לילדים עם ההורים - כיתה ג'   
צביעת שברים   
בינגו שברים   
נצח אותי בשברים   
מחוג השברים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה