פעילויות אתגר

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
על המספר... שלוש עשרה   
מספר והיפוכו   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
אולימפיאדת המספרים או איך להפוך תרגול שגרתי לחוויה יצירתית   
סיפורים אודות לא כלום והרבה מאוד   
על המספר 16   
זוגיות ואי-זוגיות
פעילויות חשבוניות   
מספרים תלת ספרתיים   
חקירות בלוח מספרים   
המבנה העשרוני
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
בעיות מעניינות 9 - פתרונות   
בעיות מעניינות 9   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו)   
קסם של רצועות   
תשובות של תלמידים   
היפוך סדר הספרות   
מספרים מתחלקים   
כפל ב-1-ים   
ספרות, מספרים וסכומים - מה הקשר?   
מספרים תלת ספרתיים   
חקירות בלוח מספרים   
מספר והיפוכו   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 2 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 1 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - הערות למורה   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים   
על המספר... אחת עשרה   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
שברים
אחוזים
סלט ירקות   
יחס
ריצוף ושברים   
איזה שוקו מתוק יותר?   
שברים עשרוניים
בעיות מעניינות 10 (ה-ו) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו)   
האם ניתן לרוץ במהירות המכונית? - פתרון   
האם ניתן לרוץ במהירות המכונית?   
על המספר... ועוד על המספר 11   
שברים פשוטים
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
שברים ללא שברים   
פעילויות חשבוניות   
שימושים בריבוע קסם להוראה - חלק ב   
ריצוף ושברים   
שברים במשולשים   
גולות   
האם החלקים שווים?   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... ועוד על המספר 11   
איזה שוקו מתוק יותר?   
סיפורים אודות לא כלום והרבה מאוד   
מצולעים
כמה מימדים בסרטוט?   
חלוקת משולש למצולעים - פתרון   
חלוקת משולש למצולעים   
השוואת שטחי משולשים ללא חישוב   
הפלא בצורות הפלא   
שברים במשולשים   
משולש הבנוי ממשולשים   
צורות ושטחים   
המיון של גל   
משולשים ושטחים   
מלבנים ועיגולים   
מלבנים ומספרים   
משימת חקר בהנדסה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר 16   
גזירות והרכבות (המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה