פעילויות קצרות

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ارجع لي خمسين شاقلاً
اعداد سحرية
مخلوقات عجيبة (أ)
مخلوقات عجيبة (ب)
نمرة سيارة
وجبة سريعة
اعداد تارتاليا 1
أعداد أولية
الطرح الشفهي
أعداد وعمليات
بدون كلمات
أعداد وعمليات
سحر
ألغاز وأعداد
لعبة مسار المنازل
مربعات ساحرة
أعداد على المثلث
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ارجع لي خمسين شاقلاً
بطاقات بطاقات.....
بطاقات بطاقات بطاقات......
مخلوقات عجيبة (أ)
مخلوقات عجيبة (ب)
حسابات مثيرة في الضرب(أ)
حسابات مثيرة في الضرب(ب)
حسابات مثيرة في الضرب(ج)
بناء جداول ضرب مثيرة (أ)
بناء جداول ضرب مثيرة (ب)
بناء جداول ضرب مثيرة (ج)
فرح ومرح
نمرة سيارة
تمارين ضرب
ضرب وقسمة
أعداد وعمليات
أعداد وعمليات
سحر
ألغاز وأعداد
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
جدتي تحتفل بعيد ميلادها(أ)
جدتي تحتفل بعيد ميلادها(ب)
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
العدد السري للحقيبة 2
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
جدتي تحتفل بعيد ميلادها(ب)
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ³, ֳ₪ֳ·ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¢
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
أعداد وعمليات
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ«ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ₪   
ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ© ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ¸   
ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ¶ֳ¸ֳ´ֳ÷ֳ©   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ارجع لي خمسين شاقلاً
جرتان قرب نبع
قدّر واربح
جداول وقوالب
اصدقاء
عيدان كبريت
اعداد تارتاليا 1
اعداد تارتاليا 2
اعداد مثلثة
نماذج تبليط
طعام القطط (أ)
طعام القطط (ب)
طعام القطط (ج)
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪ - ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸   
ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
أعداد أولية
فريق الأعداد
نجمع أعداداً أولية
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷
قوى
اعداد تارتاليا 2
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה