מאמרים

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים למאמרים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המאמרים מציגים ידע והצעות להוראת הנושא המתמטי שבו הם עוסקים. חלקם מאמרים המתורגמים מכתבי עת באנגלית, וחלקם מאמרים מתוך כתבי העת "מספר חזק" ו- מספר חזק 2000. המאמרים מוצגים בעברית וחלקם גם בערבית - לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ°ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ©ֳ² ֳ¡ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯?   
ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ₪   
ֳ£ֳ´ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ₪ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§   
ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± - ֳ±ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± ֳ«ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ₪   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 9 ֳ¡ֳ©ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ´ֳ±
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ - ֳ ֳ´ֳ± - ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ´ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ±ֳ¥ֳ«ֳ¯   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ¯? (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ )   
ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± - ֳ±ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ₪ֳ ֳ´ֳ± ֳ«ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ©-ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯
ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ£ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪   
ֳ¬ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ  ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ¯ ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ₪   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ£ - ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ°ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ× ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ¡ֳ© ֳ ֳ¡ֳ¸ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ¡ֳ¯ ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ    
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ®ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ₪, ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ©   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷: ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ÷ֳ÷ֳ¸ ֳ®ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¸ֳ¡ ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ² ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 1   
ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­: ֳ ֳ´ֳ± ֳ¥ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ£ֳ© ֳ«ֳ¥ֳ§-ֳ²ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ£ֳ© ֳ«ֳ¥ֳ§-ֳ²ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷ (ֳ£ֳ´ֳ© ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪)   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ¶ֳ¸ֳ´ֳ÷ֳ©   
ֳ₪ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ©ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯?   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¯   
ֳ©ֳ ֳ°ֳ¢ ֳ₪ֳ¥ֳ© ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ¬ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ®ֳ£ - ֳ®ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ© ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪   
ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¡ - ֳ¸ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ®ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ´ֳ÷ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ·ֳ¶ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ¯? (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡)   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ°ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¬ֳ±ֳ©ֳ©ֳ² ֳ¡ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯?   
ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ«ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ§ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­
ֳ°ֳ©ֳ₪ֳ¥ֳ¬ ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ₪ֳ²ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¬ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸   
ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¨ֳ´ֳ₪? ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ©ֳ­?   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¶ֳ¢ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¬ֳ©ֳ°ֳ©ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ§ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ±ֳ¢ֳ¸ֳ÷ ֳ¬ֳ¸ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¶ֳ©ֳ₪: ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
10 ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ©ֳ§ֳ±
ֳ°ֳ©ֳ₪ֳ¥ֳ¬ ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ°ֳ±ֳ·ֳ©   
ֳ¡ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ¸ ֳ¡ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ·ֳ¥ ֳ¡ֳ₪ֳ©ֳ¡ֳ¨ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ§ֳ¨ֳ¥ֳ³   
ֳ₪ֳ÷ֳ¸ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ¦ֳ·   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¸ֳ¦ֳ© ֳ¡ֳ¸ֳ¦ֳ©ֳ¬ - ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ§ֳ¥"ֳ¬   
ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ£ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ₪   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ£ֳ¥ֳ¬ֳ¸: ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ¬ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ´ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­! ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
10 ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ²ֳ¶ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸   
ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ¬ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ¥ֳ¯ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ±ֳ¨ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¯   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¸ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ£ֳ© ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ°ֳ± ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ©ֳ£ֳ°ֳ¨ֳ¬ ֳ¥ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¬ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¬ֳ°ֳ£   
ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ«ֳ ֳ¹ֳ¸ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ£ֳ¹ ֳ²ֳ¬ ֳ¢ֳ©ֳ¹ֳ₪ ֳ§ֳ£ֳ¹ֳ₪   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ¨   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ®ֳ«ֳ¹ֳ©ֳ¸ ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£   
ֳ₪ֳ¶ֳ¢ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪-ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ₪   
ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ© ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ®ֳ°ֳ÷ ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ±ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¶ֳ¢ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¬ֳ©ֳ°ֳ©ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ§ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ¢'-ֳ¨'   
ֳ÷ֳ´ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¢ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·   
ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ«ֳ®ֳ´ֳ÷ֳ§ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ±ֳ¢ֳ¸ֳ÷ ֳ¬ֳ¸ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¶ֳ©ֳ₪: ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
10 ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ°ֳ©ֳ₪ֳ¥ֳ¬ ֳ£ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ²ֳ¶ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ ֳ«ֳ₪ֳ£ֳ¢ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷.. ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷.. ֳ¥ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ£ֳ¥ֳ² ֳ·ֳ¹ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ®ֳ£ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­?   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ÷ֳ°ֳ₪ֳ¢ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ²ֳ¸ֳ× ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¬ֳ¸ֳ¡ֳ² - ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ®ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ®ֳ¬ֳ§ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ±ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¸ ֳ¸ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ¢'ֳ ֳ¯   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ© ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ²ֳ¶ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¥ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ«ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ°ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ§ֳ´ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ£ֳ¬ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ¨   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ× ֳ«ֳ®ֳ¹ֳ¬   
ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ ֳ¡ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ¹ֳ¡ֳ÷   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ֳ₪ - (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ )   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ©ֳ§ֳ©ֳ£ֳ₪ - (ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡)   
ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ· ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­?   
ֳ¢ֳ¥ֳ¨ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ£ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ°ֳ©ֳµ   
ֳ«ֳ´ֳ¬ - ֳ¢ֳ¥ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¶ֳ¡ֳ²   
ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¬ֳ·ֳ¨ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¥ֳ©ֳ ֳ®ֳ¸: "ֳ¹ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ£ֳ©ֳ°ֳ÷ ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬"   
ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ£ - ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ ֳ₪ֳ²ֳ¥ֳ¢ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­ (1)   
ֳ¡ֳ²ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ "ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ± ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ₪"   
ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ«ֳ ֳ¹ֳ¸ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ₪ ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ£ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¨ֳ´ֳ₪? ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ© ֳ ֳ¬ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ÷ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ - (ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ×)   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸   
ֳ®ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ£ֳ¹ ֳ²ֳ¬ ֳ¢ֳ©ֳ¹ֳ₪ ֳ§ֳ£ֳ¹ֳ₪   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¥ֳ«ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ²ֳ·ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¢ֳ¸ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ£   
ֳ¶ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ ֳ©   
ֳ₪ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­ - ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¦ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ´ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ°ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ«ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£   
ֳ₪ֳ¶ֳ¢ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪-ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹   
ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¶ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ°ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ·ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ¢ֳ­)   
ֳ₪ֳ©ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ±ֳ¸ ֳ₪ֳ©ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¬ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ₪ֳ¶ֳ¢ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ¬ֳ©ֳ°ֳ©ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ÷ֳ§ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ ֳ¬ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ¢'-ֳ¨'   
ֳ÷ֳ´ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¢ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ±ֳ¢ֳ¸ֳ÷ ֳ¬ֳ¸ֳ´ֳ¬ֳ·ֳ¶ֳ©ֳ₪: ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ¡ֳ§ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷: ֳ®ֳ®ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ¬ֳ    
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ "ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ£ֳ¸ֳ×" ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ´ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­! ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ®ֳ¸)   
ֳ¹ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ²"ֳ© ֳ¸ֳ ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ·ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ£ֳ®ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ÷ (ֳ£-ֳ¥)   
ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬-ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ¬ֳ­   
ֳ±ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ¨ ֳ±ֳ«ֳ®ֳ÷ֳ© ֳ«ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¡ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷   
10 ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ§ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה