פתיחת שיעור

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
מהו המספר שלי?   
הקטן ביותר והגדול ביותר   
קשרים בין מספרים   
כמה מספרים אתם יכולים ליצור?   
חרוזים ומספרים   
אילו מספרים חסרים?   
יצירת מספרים   
קבוצות של ארבעה מספרים   
האם שתי קוביות יכולות להכיל חודש שלם?   
מספרים על ישר   
הצורה החסרה   
כמה אצבעות?   
זוגות מספרים ותכונות   
מהו המספר?   
חיבור נקודות במעגל   
משולש החיסור   
עצור - סיסמה   
הכרת המספר אפס
באיזה מסלול תלכו?     
סימני השוויון והאי-שוויון
שיווי משקל   
חיבור או חיסור?   
איזון מאזניים - שוויון בין תרגילים (פעילות בשילוב יישומון)   
ישר המספרים
מספרים עשרוניים על ישר המספרים   
איפה זה בערך?   
מצאו מספרים עשרוניים   
חרוזים ומספרים   
איזה גדול יותר?   
מי מתאים לשני הצדדים?   
מספרים על ישר   
זוגיות ואי-זוגיות
יצירת מספרים   
קבוצות של ארבעה מספרים   
מספרים בטבלאות   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
איזה מספר אני?   
כמה מספרים אתם יכולים ליצור?   
חרוזים ומספרים   
אילו מספרים חסרים?   
מספר מטרה   
שברים
אחוזים
קשרים בין כמויות   
תמונה, סיפור, סמל   
איזה גדול יותר?   
יחס
תמונה, סיפור, סמל   
שברים עשרוניים
מספרים עשרוניים על ישר המספרים   
קשרים בין כמויות   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
איזה הכי גדול?   
מצאו מספרים עשרוניים   
התאמת שברים   
התאמת מספרים עשרוניים   
יצירה וחישוב של שברים   
חישובים בעל-פה   
איזה גדול יותר?   
זיהוי התוצאה בעזרת תובנה מספרית   
תולים שברים   
שברים פשוטים
קשרים בין כמויות   
היכן אתם?   
דף מציאת השברים שלי   
תמונה, סיפור, סמל   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
מצאו מספרים עשרוניים   
התאמת שברים   
יצירה וחישוב של שברים   
מסלולי שברים   
איזה גדול יותר?   
אמדו את התוצאה   
שלושה בשורה (פתיחת שיעור)   
שברים על רשת משולשים   
האופה היצירתי (כולל הארות למורה)   
שברים: השוואה וסידור   
חצי ריבוע   
תולים שברים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה