פעילויות אתגר

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 (ֳ -ֳ¡)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 13 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 13   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 15 (ֳ )   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ«ֳ¥   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ ֳ£ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ ֳ ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ¥ֳ× ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¹ֳ¢ֳ¸ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ§ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ₪ ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ÷   
ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 16   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 13 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 13   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 15 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 9 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 9   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ£) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ£)   
ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ× ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡-1-ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷, ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ₪ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸?   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ«ֳ¥   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ£ֳ¥ֳ¢ֳ®ֳ₪ 2 ֳ¹ֳ¬ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ£ֳ¥ֳ¢ֳ®ֳ₪ 1 ֳ¹ֳ¬ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­?   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­? (ֳ°ֳ±ֳ´ֳ§)   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­? (ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­
ֳ±ֳ¬ֳ¨ ֳ©ֳ¸ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ©ֳ§ֳ±
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¹ֳ¥ֳ·ֳ¥ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ· ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷? - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷?   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 11   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡ ֳ©ֳ´ֳ¥   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡-ֳ©ֳ´ֳ¥ - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­?   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 11   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¹ֳ¥ֳ·ֳ¥ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ· ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה