פעילויות אתגר

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ²ֳ¥ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ 11 ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ¦ֳ·   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­, ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷, ֳ¥ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ 10   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ    
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ -ֳ¡)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 (ֳ -ֳ¡)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 3 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 3   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 5 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 5   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 11 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ£) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 11   
ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ× ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷, ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ₪ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸?   
ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­, ֳ·ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­ ֳ¥...ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ¢ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³   
ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ ֳ¦ֳ¯ ֳ¶ֳ£ֳ·   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ£ֳ¥ֳ¢ֳ®ֳ₪ 2 ֳ¹ֳ¬ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ£ֳ¥ֳ¢ֳ®ֳ₪ 1 ֳ¹ֳ¬ ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ£ֳ÷ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­ - ֳ₪ֳ²ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (1) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¯ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­?   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­? (ֳ°ֳ±ֳ´ֳ§)   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­? (ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 16   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ²ֳ¥ ֳ¡ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ 11 ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ§ֳ¦ֳ·   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­, ֳ ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ¨ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷, ֳ¥ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ 10   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ¡ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ´ֳ¬ֳ ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ ֳ®ֳ¶ֳ²ֳ© ֳ¬ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 15 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 3 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 3   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 5 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 5   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ£) ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 10 (ֳ£)   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡-1-ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷, ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ₪ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸?   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬ (2)   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ¢ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³   
ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 11   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¥"ֳ·ֳ±ֳ­" ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 16   
ֳ¢ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ¹ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡-1-ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¬ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷? - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷?   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ÷
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 8   
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸?   
ֳ¡ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ÷ ֳ±ֳ¡ֳ÷ֳ ?   
ֳ÷ֳ²ֳ¬ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¸ֳ¥ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ©ֳ«ֳ¥   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ§ֳ ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (2) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ 10 - ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ·.ֳ£.ֳ­ (2) - ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ­ ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ 10   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¢ֳ¯ ֳ₪ֳ²ֳ¢ֳ¥ֳ¬   
ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 12 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 12 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡-ֳ©ֳ´ֳ¥ - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡ ֳ©ֳ´ֳ¥   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 7 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 7   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ±ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 5 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 5   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬ (2)   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ·ֳ¡ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ¡ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¯ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 11   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­?   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­? (ֳ°ֳ±ֳ´ֳ§)   
ֳ ֳ§ֳ÷ + ֳ ֳ§ֳ÷ = ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­? (ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ²ֳ¬ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¥"ֳ·ֳ±ֳ­" ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ¹ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸   
ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯ ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¡ֳ·ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯)   
ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¡ֳ·ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡-ֳ©ֳ´ֳ¥ - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡ ֳ©ֳ´ֳ¥   
ֳ¡ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ÷ ֳ±ֳ¡ֳ÷ֳ ?   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ¹ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸   
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ₪ - ֳ§ֳ¬ֳ· ֳ¡   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 15 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 11   
ֳ²ֳ¬ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¥"ֳ·ֳ±ֳ­" ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה