פעילויות קצרות

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
شوكولاطة
زهرات
شوكولاطة شوكولاطة ...
أزواج من الأعداد 1
أزواج من الأعداد 2
الكتاب
جد إشارتي! 1
جد إشارتي! 3
ألغاز 1
ألغاز 2
ألغاز 3
أعمدة أعداد
جد تمريني 1
درجات
بيوت وجيران
أرقام السنة
الغاز 4
ارجع لي خمسين شاقلاً
اعداد سحرية
مخلوقات عجيبة (أ)
مخلوقات عجيبة (ب)
نمرة سيارة
وجبة سريعة
اعداد تارتاليا 1
حلقات جمع
أعداد أولية
الطرح الشفهي
أعداد وعمليات
بدون كلمات
بناء تمارين
لعبة-"خمسة على استقامة واحدة"
أعداد وعمليات
سحر
ألغاز وأعداد
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
لعبة مسار المنازل
مربعات ساحرة
أعداد على المثلث
مهرج الجمع والطرح
تمارين جمع وطرح
نقاط وأعداد
حواصل جمع على المثلث
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¨ֳ¡ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¥ֳ£ֳ³ ֳ®ֳ§ֳ®ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬   
ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ°ֳ    
ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¸ֳ«ֳ¡   
ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ² ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ«ֳ£ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ£ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ₪   
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ© ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² - ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ 15   
ֳ®ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ£ ֳ¹ֳ¹ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ 20   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ§ֳ¸ֳ§ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ 13   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸   
ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ³ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¥ֳ±ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ -ֳ¡   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
جد إشارتي! 2
جد إشارتي! 3
أعمدة أعداد
جد تمريني 2
ارجع لي خمسين شاقلاً
بطاقات بطاقات.....
بطاقات بطاقات بطاقات......
مخلوقات عجيبة (أ)
مخلوقات عجيبة (ب)
حسابات مثيرة في الضرب(أ)
حسابات مثيرة في الضرب(ب)
حسابات مثيرة في الضرب(ج)
بناء جداول ضرب مثيرة (أ)
بناء جداول ضرب مثيرة (ب)
بناء جداول ضرب مثيرة (ج)
فرح ومرح
نمرة سيارة
تمارين ضرب
ضرب وقسمة
أعداد وعمليات
أعداد وعمليات
سحر
ألغاز وأعداد
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬   
ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ°ֳ    
ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¸ֳ«ֳ¡   
ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ² ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬ (ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪)   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ£ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ£ֳ¥ֳ¸ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ÷   
ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬ 12X12   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳ¶ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ× ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ¥ֳ÷ - ֳ₪ֳ£ֳ¸ֳ× ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ¢ֳ¦ֳ¸   
ֳ ֳ©ֳ× ֳ©ֳ©ֳ¶ֳ  ֳ₪ֳ ֳ±ֳ©ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ¹ֳ©?   
ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷   
ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ¨ ֳ₪ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ£ ֳ¹ֳ¹ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¨ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ°ֳ´ֳ÷ ֳ ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ±ֳ÷ֳ°ֳ±   
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ÷ 1   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ماذا سأشتري 1
ماذا سأشتري 2
جدتي تحتفل بعيد ميلادها(أ)
جدتي تحتفل بعيد ميلادها(ب)
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ°ֳ÷ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ£ֳ¥ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ«ֳ¡ֳ© ֳ ֳ¥ֳ´ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¸ֳ¹ֳ¸ֳ÷)   
ֳ²ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
العدد السري للحقيبة 2
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸?   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳ¶ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ 8 ֳ ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ 13   
ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ·ֳ¨ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ماذا سأشتري 1
ماذا سأشتري 2
جدتي تحتفل بعيد ميلادها(ب)
ֳ£ֳ¥ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ«ֳ¡ֳ© ֳ ֳ¥ֳ´ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¸ֳ¹ֳ¸ֳ÷)   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ³, ֳ₪ֳ·ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¢
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
جد تمريني 3
جد تمريني 4
أعداد وعمليات
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ°ֳ    
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ·ֳ±ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©)   
ֳ¨ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ©ֳ÷   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ÷
ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ²ֳ£ֳ₪   
ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ«ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ₪   
ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ© ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ¸   
ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ¬ֳ© ֳ¸ֳ«ֳ¡   
ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ¶ֳ¸ֳ´ֳ÷ֳ©   
ֳ¹ֳ÷ֳ© ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ±ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ¥ֳ±ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ -ֳ¡   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
درجات
برج أعداد 1
برج أعداد 2
برج أعداد 3
جد تمريني 4
علاقات 1
علاقات 2
علاقات 3
ما الشاذ 2
عيدان 1
مقارنة 3
مقارنة 1
مقارنة 2
ما الشاذ 1
عيدان 2
ارقام ارقام ارقام...
ما المشترك 1
ما المشترك 2
ما المشترك 3
ما العلاقة؟
جدول المئة
ارجع لي خمسين شاقلاً
جرتان قرب نبع
قدّر واربح
جداول وقوالب
اصدقاء
عيدان كبريت
اعداد تارتاليا 1
اعداد تارتاليا 2
اعداد مثلثة
نماذج تبليط
طعام القطط (أ)
طعام القطط (ب)
طعام القطط (ج)
عيدان كبريت 2
عيدان كبريت 1
اعداد ومربعات
متواليات متواليت ...
سلسلة من الخرز
وقوف 2
وقوف 1
درجات
تربيعات تربيعات تربيعات ...
تربيعات تربيعات
تربيعات
دوائر
سلاسل
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪ - ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¨ֳ¡ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ ֳ¸ֳµ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ²ֳ¥ֳ£ֳ³ ֳ®ֳ§ֳ®ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ¨ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸   
ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸: ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ₪ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 9?   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ÷ֳ´ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ¨ֳ³ ֳ₪ֳ¢ֳ°ֳ¡?   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
أعداد أولية
فريق الأعداد
نجمع أعداداً أولية
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (2)   
ֳ°ֳ´ֳ÷ ֳ ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ±ֳ÷ֳ°ֳ±   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ (1)   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷
قوى
اعداد تارتاليا 2
ֳ¹ֳ©ֳ¨ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¦ֳ©ֳ₪ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ₪   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה