פעילויות קצרות

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
اشكال هندسية 1
اشكال هندسية 2
اشكال هندسية 3
ما الشاذ؟ علل! 1
ما الشاذ؟ علل! 2
مساحة ارض اللعب
كعك كعك كعك... (أ)
كعك كعك كعك... (ب)
المزرعة المقسمة
أشكال هندسية
أجسام (مجسمات)
قص وألصق ... مستطيلات
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡'   
ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ₪   
ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ²ֳ₪   
ֳ§ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷   
ֳ°ֳ¬ֳ®ֳ£ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¥ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬ (ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪)   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
اصدقاء
جد مساحتي 1
جد مساحتي 2
مساحة ارض اللعب
كعك كعك كعك... (أ)
كعك كعك كعك... (ب)
مساحات (أ)
مساحات (ب)
ابو ماهر يزرع ارضه
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
سؤال وكلمة
ֳ ֳ¬ֳ¡ֳ¥ֳ­ ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ '   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯   
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³ ֳ¡ֳ´ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥   
ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ااتنغرام 1
ااتنغرام 2
ما الشاذ؟ علل! 2
اشكال على النقاط 1
اشكال على النقاط 2
اشكال على النقاط 3
اشكال على النقاط 4
اشكال على النقاط 5
اشكال
اشكال اشكال...
المزرعة المقسمة
أشكال هندسية
أجسام (مجسمات)
قص وألصق ... مستطيلات
ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³ ֳ¡ֳ´ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ© ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ°ֳ¬ֳ®ֳ£ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¥ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ°ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ¦ֳ¸ (ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­)   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
انعكاس 1
انعكاس 2
حروف وتماثل (أ)
حروف وتماثل (ب)
حروف وتماثل (ج)
ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ·ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬ (ֳ²ֳ£ ֳ®ֳ ֳ₪)   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ£ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©: ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷, ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה