פעילויות אתגר

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ®ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ¨?   
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 12 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 12 (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 15 (ֳ¥)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 7   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 11 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 11   
ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ·ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ·ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ₪ֳ´ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ¬ֳ    
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ°ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ÷   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ¬ ֳ¢ֳ¬   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ₪   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ - ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ±ֳ¬   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¢ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ¶ֳ´ֳ¸ֳ£ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 16   
ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ§ֳ ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ§ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 2 (ֳ¢-ֳ£)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 13 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 13   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡-ֳ©ֳ´ֳ¥ - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ´ֳ©ֳ£ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ¬-ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡ ֳ©ֳ´ֳ¥   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4   
ֳ÷ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷? - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ÷ֳ¯ ֳ¬ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ¡ֳ®ֳ₪ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷?   
ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­?   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ - ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ±ֳ¬   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 16   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ·ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ®ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ¨?   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 12 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 12 (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ·ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ§ֳ¬ֳ¥ֳ·ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ÷ ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡   
ֳ₪ֳ´ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ¬ֳ    
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ¬ ֳ¢ֳ¬   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ÷ ֳ§ֳ·ֳ¸ ֳ¡ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ±ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ÷ֳ¹ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ 16   
ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶"ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ®ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ¸ֳ¨ֳ¥ֳ¨?   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 4   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 6   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 9 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 9   
ֳ®ֳ°ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¡ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ´ֳ±ֳ¬   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ² (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ¡ֳ²   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸ (ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷)   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ²ֳ¹ֳ¸   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸... ֳ ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ§ֳ÷ֳ«ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 1 (ֳ£-ֳ₪)   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 9 - ֳ´ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ÷ 9   
ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪   
ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ֳ©ֳ­   
ֳ£ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ³ (ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ₪ֳ®ֳ¬ֳ¶''ֳ₪ - ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ²ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ¶ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה