מתמטיקה - תכנית לימודים מקושרת
כיתה ו' כיתה ה' כיתה ד' כיתה ג' כיתה ב' כיתה א' נושאים / כיתות
הכרת המספרים
פעולות החשבון
חקר נתונים
מדידות וגאומטרייה
באתר זה תמצאו קישורים לפעילויות וחומרי עזר בנושאים המופיעים בתוכנית הלימודים למתמטיקה בכיתות א-ו.
כל הקישורים הם מתוך המאגר שבאתר מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
התפריט שלפניכם בנוי על-פי הנושאים הראשיים של תוכנית הלימודים.

אל החומרים אפשר להגיע בכניסה לכיתה או לנושא.

מדידות וגיאומטריה משרד החינוך יוצא לאור במימון האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך ומטה המרכז להוראת המדעים ע"ש עמוס דה שליט, © כל הזכויות שמורות למשרד החינוך גלים מרכז מורים ארצי מרכז מורים ארצי