פתיחת שיעור

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

גיאומטריה
פיתוח ראיה מרחבית   
מדידות
פסק זמן   
שלושה מצולעים   
מצולעים
שלושה מצולעים   
פיתוח ראיה מרחבית   
ממשולשים למצולעים   
חצי ריבוע   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
גופים
שלושה מצולעים   
טרנספורמציות וסימטרייה
הצורה החסרה   
הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה