יישומונים

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים ליישומונים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
יישומונים הם לומדות קטנות, משחקים או כלים המאפשרים פעילות אינטראקטיבית עם המחשב. היישומונים הם באנגלית, אך רובם אינם מצריכים שליטה בשפה האנגלית. לחלק מן היישומונים מלווה קובץ בעברית המסביר כיצד לפעול איתו.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
Diffy
Number Puzzles
Number Line Arithmetic
Base Blocks Subtraction
Base Blocks Addition
Make Five
Barney
Digit Work-Out
Choose The Operation
Java Games
Addition Surprise
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ­ ֳ¬-21 (ֳ¡-ֳ£)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ₪ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­ (ֳ¡-ֳ¢)   
ֳ¢ֳ¬ֳ₪ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸   
ֳ£ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯)   
ֳ₪ֳ§ֳ®ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ₪/ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ°ֳ¶ֳ§ֳ÷   
ֳ¬ֳ ֳ¦ֳ¯ ֳ ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ¦ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
Number Line Arithmetic
Digit Work-Out
Choose The Operation
Java Games
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·: ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ² ֳ¡ֳ·ֳ¥ ֳ ֳ§ֳ£   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
Barney
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ­ ֳ¬-21 (ֳ¡-ֳ£)   
ֳ¬ֳ₪ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ¡ֳ© (ֳ -ֳ¡)   
ֳ¢ֳ¬ֳ₪ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸   
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ²ֳ­ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה