פתיחת שיעור

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× ֳ¶ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ₪   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷?   
ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה