משחקים

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ₪   
ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¥'   
ֳ®ֳ´ֳ§ֳ©ֳ÷ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ­?   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ¥ֳ¯ - ֳ§ֳ¥ֳ¢ֳ₪   
ֳ§ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ§ֳ´ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ®ֳ¥ֳ¯   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ£ֳ®ֳ·ֳ₪ ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¥'   
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¬ֳ°ֳ©ֳ¶ֳ§ֳ¥ֳ¯ - ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ₪ֳ÷ֳ·ֳ£ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ÷ - ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ÷ֳ·ֳ£ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ­?   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ­?   
ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪   
ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ¢ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ©   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· "ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ÷" (ֳ₪-ֳ¥)   
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¬ֳ°ֳ©ֳ¶ֳ§ֳ¥ֳ¯ - ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪   
ֳ ֳ®ֳ¥ֳ£ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¥ֳ¬   
ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳµ ֳ²ֳ£ ֳ¬-37 - ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ© ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ²ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· "ֳ·ֳ¸ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ÷" (ֳ₪-ֳ¥)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה