פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
עצור - סיסמה   
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
فريق الأعداد
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
שברים
אחוזים
نسبة مئوية و....
עשרוניים-אחוזים-שברים (צביעה)   
יחס
ديناصورات 1
ديناصورات 2
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
קנה מידה
ديناصورات 1
ديناصورات 2
שברים עשרוניים
من أنا
وجبة سريعة
أكبر أصغر
تمارين مع إجابات غير صحيحة
חזקות   
ריבוע קסם במספרים עשרוניים (תשבץ עשרוני)   
משחק המסגרות   
תשבץ עשרוני   
עשרוניים-אחוזים-שברים (צביעה)   
שברים פשוטים
كسور مصرية
اصابة هدف 1
اصابة هدف 2
أين أنت؟
أكبر أصغر
أيهما أكبر؟
بناء كسور
كسور ملائمة
نسبة مئوية و....
تمارين مع إجابات غير صحيحة
כיצד תיטיב לראות?   
כמה קודקודים לכוכב? (ו)   
עשרוניים-אחוזים-שברים (צביעה)   
גלישה במידרון   
תשבצים בשברים פשוטים   
לוח כפל מלכותי   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה