פעילויות קצרות

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
مساحة ارض اللعب
كعك كعك كعك... (أ)
كعك كعك كعك... (ب)
المزرعة المقسمة
أشكال هندسية
أجسام (مجسمات)
قص وألصق ... مستطيلات
ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ°ֳ¬ֳ®ֳ£ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¥ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
اصدقاء
جد مساحتي 1
جد مساحتي 2
مساحة ارض اللعب
كعك كعك كعك... (أ)
كعك كعك كعك... (ب)
مساحات (أ)
مساحات (ب)
ابو ماهر يزرع ارضه
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
المزرعة المقسمة
أشكال هندسية
أجسام (مجسمات)
قص وألصق ... مستطيلات
ֳ°ֳ¬ֳ®ֳ£ ֳ¬ֳ¹ֳ ֳ¥ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪
حروف وتماثل (أ)
حروف وتماثل (ب)
حروف وتماثل (ج)
ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ£ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ°ֳ©: ֳ±ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷, ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ³   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה