פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
جدول المئة
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
מספרים פלינדרומים   
חקירה בלוח המאה   
נקודות מיותרות 2   
נקודות מיותרות 1   
עצור - סיסמה   
הכרת ערכי האותיות
גימטריה בצל האילנות   
סימני השוויון והאי-שוויון
مقارنة 1
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
ישר המספרים   
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
חקירה בלוח המאה   
נקודות מיותרות 2   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
جريدة
أرقام السنة
من أنا 1
من أنا 2
من أنا 3
من أنا 4
من أنا 5
اعداد 1
اعداد 2
שברים
שברים עשרוניים
أكبر أصغر
שברים פשוטים
أكبر أصغر
מהו חצי?   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה