פעילויות קצרות

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ©-ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪ - ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
أين يقع تقريبًا؟
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪ - ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
تمارين ضرب
من أنا؟
فريق الأعداد
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­
نسبة مئوية و....
ֳ©ֳ§ֳ±
ديناصورات 1
ديناصورات 2
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
ֳ·ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ£ֳ₪
ديناصورات 1
ديناصورات 2
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
من أنا
وجبة سريعة
أكبر أصغر
تمارين مع إجابات غير صحيحة
ֳ§ֳ¦ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¢ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ«ֳ¡? (ֳ₪)   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
كسور مصرية
اصابة هدف 1
اصابة هدف 2
أين أنت؟
أكبر أصغر
أيهما أكبر؟
بناء كسور
كسور ملائمة
نسبة مئوية و....
تمارين مع إجابات غير صحيحة
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪ - ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ¹ֳ  ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­ ֳ²"ֳ© ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ¨ֳ₪   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ´ֳ±ֳ·ֳ¬   
ֳ ֳ÷ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¶ֳ¥ֳ´ֳ¯ ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ°ֳ©   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ÷ֳ©ֳ¨ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ¸ֳ ֳ¥ֳ÷?   
ֳ®ֳ£ֳ¥ֳ² ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ«ֳ¥ֳ²ֳ±?   
ֳ¶ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ­ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¢ֳ¬ֳ©ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה