פעילויות רחבות

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפעילויות רחבות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
כל פעילות כוללת מספר משימות בנושא מסוים ברמות שונות, או פעילות חקר. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט "המלצת השבוע": מרכזונים, גיאומטריה ועוד, נעזרים באביזרים ופעילות בעקבות מאמר. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

גיאומטריה
צורות הנדסיות (ד-ו)   
תובנה מרחבית - 2   
פעילות עם טנגרם (ה-ו)   
פעילות עם טנגרם 2 (ה-ו)   
תובנה מרחבית -1   
גיאומטריה באומנות (ה-ו)   
פרקטלים (ה-ו)   
מרכז של צורות   
העלאת שאלות המובילות לרמות חשיבה שונות   
פעילות עם צורות הנדסיות (ה-ו)   
מפות מושגים מתמטיות: הערכת היכולת לעשות קשרים   
פעילויות בנושא המעגל והפאי לבית הספר היסודי   
כמה צורות שונות ניתן לקבל?   
פעילויות על לוח מסמרים   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מדידות
מדידות נפח 1.7 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.6 (ג-ו)   
מדידות נפח 1.5 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.4 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.3 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.2 (ו)   
מדידות נפח 1.1 (ג-ו)   
גיאומטריה ושברים   
פעילות על לוח מסמרים-2 (ה-ו)   
שטח: תובנה ומדידה (ד-ו)   
מדידות אורך (ג-ו)   
תכנון ועיצוב הדירה (ד-ו)   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים (תגובות)   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים   
פעילות עם קוביות מתחברות-2 (ג-ו)   
פעילות עם לוחיות מנייה צבעוניות-2 (ה-ו)   
מבנים ותיבות (מרכזון)   
יערות בארץ ישראל   
שטח והיקף   
נפח תיבה   
פעילויות בנושא המעגל והפאי לבית הספר היסודי   
איזו קופסה מתוקה יותר?   
פעילויות על לוח מסמרים   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מצולעים
גיאומטריה ושברים   
תובנה מרחבית - 2   
פעילות עם טנגרם 2 (ה-ו)   
משפחת המרובעים   
מצולעים (ג-ו)   
גיאומטריה באומנות (ה-ו)   
מרכז של צורות   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים (תגובות)   
פותרי הבעיות: ריבועים והיקפים   
אילו צורות אתם יכולים ליצור? (תגובות)   
אילו צורות אתם יכולים ליצור?   
פעילות עם טנגרם (ה-ו)   
מפות מושגים מתמטיות: הערכת היכולת לעשות קשרים   
כמה צורות שונות ניתן לקבל?   
פעילויות על לוח מסמרים   
גזירות והרכבות (המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
גופים
מדידות נפח 1.6 (ג-ו)   
מדידות נפח 1.5 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.3 (ד-ו)   
מדידות נפח 1.2 (ו)   
מדידות נפח 1.1 (ג-ו)   
פעילות עם בדידים-2 (ג-ו)   
תובנה מרחבית - 2   
בניית גופים הנדסיים   
גופים (ד-ו)   
פעילות עם קוביות מתחברות (ה-ו)   
מבנים ותיבות (מרכזון)   
איזו קופסה מתוקה יותר?   
פירמידות - פעילות חקר בשילוב יישומון   
פאונים משוכללים - פעילות חקר בשילוב יישומון   
קוביות צבעוניות: פעילות חקר באמצעות קוביות מתחברות ויישומון   
מבנים מקוביות   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
טרנספורמציות וסימטרייה
תובנה מרחבית -1   
גיאומטריה באומנות (ה-ו)   
סימטריה סיבובית (ג-ו)   
פעילויות על לוח מסמרים   
הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה