פתיחת שיעור

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

מדידות
פסק זמן   
שלושה מצולעים   
מצולעים
שלושה מצולעים   
ממשולשים למצולעים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
גופים
שלושה מצולעים   
טרנספורמציות וסימטרייה
הצורה החסרה   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה