פעילויות קצרות

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

גיאומטריה
مساحة ارض اللعب
كعك كعك كعك... (أ)
كعك كعك كعك... (ب)
المزرعة المقسمة
أشكال هندسية
أجسام (مجسمات)
قص وألصق ... مستطيلات
ריצופים מעניינים ב'   
חידת גזירה   
פעילויות גזירה וצביעה   
חידת המטבעות   
נלמד לשאול שאלות   
כפל במעגל (עד מאה)   
משפחת המרובעים   
מדידות
اصدقاء
جد مساحتي 1
جد مساحتي 2
مساحة ارض اللعب
كعك كعك كعك... (أ)
كعك كعك كعك... (ب)
مساحات (أ)
مساحات (ب)
ابو ماهر يزرع ارضه
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
ריצוף בפנטומינו   
שטחים והיקפים   
מצולעים
المزرعة المقسمة
أشكال هندسية
أجسام (مجسمات)
قص وألصق ... مستطيلات
ריצוף בפנטומינו   
משולשים   
נלמד לשאול שאלות   
משפחת המרובעים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
טרנספורמציות וסימטרייה
حروف وتماثل (أ)
حروف وتماثل (ب)
حروف وتماثل (ج)
שטחים והיקפים   
כפל במעגל (עד מאה)   
משפחת המרובעים   
הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה