פעילויות אתגר

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

חיבור וחיסור
בעיות מעניינות 1 - פתרונות (א-ב)   
בעיות מעניינות 1 (א-ב)   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
כפל וחילוק
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
סימני התחלקות
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
מספרים פריקים וראשוניים
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה