פעילויות אתגר

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

חיבור וחיסור
שניים ועוד אחד   
פתרונות לחידות שהופיעו בגיליון 11 של מספר חזק   
חידות   
חידות חיות - הסברים, אסטרטגיות, ופתרונות לחידות מגליון 10   
חידות חיות   
פעילויות חשבוניות   
בניית מספרים   
שימוש במחשבון לבניית סדרות   
שימושים בריבוע קסם להוראה - חלק א   
על המספר... שלוש עשרה   
בעיות מעניינות 3 - פתרונות   
בעיות מעניינות 3   
בעיות מעניינות 4 - פתרונות   
בעיות מעניינות 4   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
בעיות מעניינות 11 - פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו)   
בעיות מעניינות 11   
היפוך סדר הספרות   
מספרים עוקבים   
דגמים של ריצוף   
סדרות עם צורות   
מאזן צדק   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 2 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 1 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - הערות למורה   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים   
על המספר... ועוד בסימן שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... אחת עשרה   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
על המספר 16   
כפל וחילוק
שניים ועוד אחד   
פתרונות לחידות שהופיעו בגיליון 11 של מספר חזק   
חידות   
חידות חיות - הסברים, אסטרטגיות, ופתרונות לחידות מגליון 10   
חידות חיות   
פעילויות חשבוניות   
הוראת מושגים בתורת המספרים   
עוד מספרים מעניינים   
מספרים מעניינים   
חידות חשבון באותיות - העשרה   
שימוש במחשבון לבניית סדרות   
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
חקר וגילוי בכפל   
שימושים בריבוע קסם להוראה - חלק ב   
חידות ושעשועי חשבון   
מפלאי הכפל   
חידות ושעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית   
על המספר... שלוש עשרה   
בעיות מעניינות 3 - פתרונות   
בעיות מעניינות 3   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ה-ו)   
תרגילי כפל (2)   
דגמים של ריצוף   
סדרות עם צורות   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... ועוד על המספר 11   
על המספר... אחת עשרה   
על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים   
על המספר 16   
גלו את לוח הכפל   
סימני התחלקות
פעילויות חשבוניות   
גילוי השורש של מספר   
מספרים מעניינים   
על המספר... שלוש עשרה   
מספרים תלת ספרתיים   
חקירות בלוח מספרים   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... אחת עשרה   
שאלות דו שלביות ושאלות נוספות
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
תעלומות חשבוניות   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
ק.ד.ם (2) - מספרים עוקבים שסכומם כפולה של 10 - מדריך למורה   
ק.ד.ם (2) - מספרים עוקבים שסכומם כפולה של 10   
בעיות לוגיות   
תורת הקבוצות   
הגן העגול   
שניים ועוד אחד   
בעיות ואתגרי חשיבה   
חידות מתמטיות ומתמטיקה   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
חידות אודות אסירים משתחררים   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
תרגילי כפל (2)   
מספרים עוקבים   
על המספר... ועוד בסימן שמונה   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... שלוש עשרה   
על המספר... ועוד על המספר 11   
על המספר... אחת עשרה   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים   
גלו את לוח הכפל   
מספרים פריקים וראשוניים
הוראת מושגים בתורת המספרים   
גילוי השורש של מספר   
פתרון חידת המספרים הראשוניים   
ועוד שאלה למחשבה בקשר למספרים הראשוניים - (פתרון)   
ועוד שאלה למחשבה בקשר למספרים הראשוניים   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
חקירות בלוח מספרים   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שלוש עשרה   
חזקות
גילוי השורש של מספר   
עוד מספרים מעניינים   
שימושים בריבוע קסם להוראה - חלק ב   
על המספר... שלוש עשרה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... ועוד על המספר 11   
על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה