פתיחת שיעור

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

חיבור וחיסור
תרגילי חיבור וכפל בעל פה   
מספרים וחיצים   
סכומים וצורות   
ללא מילים   
מטרת היום   
חיפוש סכומים   
יצירת תרגילים   
מיקום עובדות (כולל הארות למורה)   
באיזה מסלול תלכו?     
מספרים מתאימים   
שימו את הסימנים !   
סדרו מחדש ומצאו   
חיבור מספרים   
איקס מיקס דריקס - חיסור   
האם תוכלו לקבל את התוצאה?   
הפרש של 9 או של 10   
משולשי סכומים   
תחושת הפעולה במספרים שלמים   
מציאת ההפרשים   
תחרות בעולם המספרים   
חיבור בלולאות   
חיבור או חיסור?   
מרובע מספרים אינטראקטיבי   
השיגו את המטרה   
מספר מטרה   
משולש החיסור   
עצור - סיסמה   
כפל וחילוק
תרגילי חיבור וכפל בעל פה   
כמה עיגולים בתמונה?   
חילוק וכפל   
כפל וחילוק   
מיקום עובדות (כולל הארות למורה)   
האם תוכלו לקבל את התוצאה?   
תחרות בעולם המספרים   
כמה אצבעות?   
מרובע מספרים אינטראקטיבי   
השיגו את המטרה   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
עצור - סיסמה   
שאלות חיבור וחיסור
מטרת היום   
חיפוש סכומים   
באיזה מסלול תלכו?     
מספרים מתאימים   
שימו את הסימנים !   
מציאת ההפרשים   
שאלות כפל וחילוק
שימו את הסימנים !   
שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
מה קל לחשב בראש?   
סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
האם תוכלו לקבל את התוצאה?   
תחרות בעולם המספרים   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
שיבוץ מספרים   
תרגילי חיבור וכפל בעל פה   
כמה עיגולים בתמונה?   
מספרים נסתרים   
מחשבים בראש (מדריך למורה)   
מחשבים בראש   
מטרת היום   
מספרים מתאימים   
שימו את הסימנים !   
מה קל לחשב בראש?   
תחושת הפעולה במספרים שלמים   
למה 8?   
תחרות בעולם המספרים   
מי מתאים לשני הצדדים?   
מרובע מספרים אינטראקטיבי   
עצור - סיסמה   
מספרים פריקים וראשוניים
איזה מספר אני?   
קבוצות של ארבעה מספרים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה