משחקים

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ­ ֳ¬ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה