פתיחת שיעור

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

חיבור וחיסור
תרגילי חיבור וכפל בעל פה   
מספרים וחיצים   
סכומים וצורות   
קשרים בין חיבור לחיסור   
ללא מילים   
מטרת היום   
מצאו קשר   
תרגילים אפשריים (1)   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
חיפוש סכומים   
יצירת תרגילים   
התאמת שברים   
מיקום עובדות (כולל הארות למורה)   
התאמת מספרים עשרוניים   
באיזה מסלול תלכו?     
מספרים מתאימים   
שימו את הסימנים !   
סדרו מחדש ומצאו   
מסלולי שברים   
חיבור מספרים   
חישובים בעל-פה   
ריבועי סכומים   
תרגילים אפשריים (2)   
מציאת סכומים שווים   
איקס מיקס דריקס - חיסור   
האם תוכלו לקבל את התוצאה?   
כיצד אפשר לקבל זאת?   
תרגילי חיסור   
סכומים שכנים   
הפרש של 9 או של 10   
מה נשאר?   
פחות או יותר?   
כמעט תאומים   
משולשי סכומים   
תחושת הפעולה במספרים שלמים   
שלושה בשורה (פתיחת שיעור)   
מציאת ההפרשים   
תחרות בעולם המספרים   
חיבור בלולאות   
חיבור או חיסור?   
מיקום עובדות - מורחב (כולל הארות למורה)   
איזון מאזניים - שוויון בין תרגילים (פעילות בשילוב יישומון)   
מרובע מספרים אינטראקטיבי   
גלו את הקסם   
השיגו את המטרה   
מספר מטרה   
משולש החיסור   
עצור - סיסמה   
כפל וחילוק
תרגילי חיבור וכפל בעל פה   
כמה עיגולים בתמונה?   
חילוק וכפל   
כפל וחילוק   
האם תוכלו לעשות זאת בראשכם?   
איזה הכי גדול?   
מיקום עובדות (כולל הארות למורה)   
יצירה וחישוב של שברים   
האם תוכלו לקבל את התוצאה?   
כיצד אפשר לקבל זאת?   
תכונה מיוחדת במינה   
שלושה בשורה (פתיחת שיעור)   
תחרות בעולם המספרים   
סכום המכפלות הגדול ביותר   
כמה אצבעות?   
מצאו את המספר (2)   
אומדן וחוש למספרים - כפל (כולל הארות למורה)   
מה השארית?   
זיהוי התוצאה בעזרת תובנה מספרית   
גלו את לוח הכפל   
מרובע מספרים אינטראקטיבי   
גלו את הקסם   
השיגו את המטרה   
כפל מצרי   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
עצור - סיסמה   
שאלות חיבור וחיסור
מטרת היום   
חיפוש סכומים   
באיזה מסלול תלכו?     
מספרים מתאימים   
שימו את הסימנים !   
מציאת ההפרשים   
סימני התחלקות
מצאו את המספר (1)   
תכונה מיוחדת במינה   
שאלות כפל וחילוק
שימו את הסימנים !   
שימוש בחוקי החילוף, הקיבוץ והפילוג
מה קל לחשב בראש?   
סכום המכפלות הגדול ביותר   
כפל במאונך
מצאו קשר   
מכפלות שוות   
אומדן וחוש למספרים - כפל (כולל הארות למורה)   
סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
האם תוכלו לקבל את התוצאה?   
תחרות בעולם המספרים   
חילוק ארוך
מה השארית?   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
שיבוץ מספרים   
מצאו את המספר (1)   
תרגילי חיבור וכפל בעל פה   
אורך צלעות ושטח פנים של קוביה   
כמה עיגולים בתמונה?   
מספרים נסתרים   
מחשבים בראש (מדריך למורה)   
מחשבים בראש   
תרגילי כפל (1)   
מטרת היום   
מצאו קשר   
תרגילים אפשריים (1)   
התאמת מספרים עשרוניים   
מספרים מתאימים   
שימו את הסימנים !   
כיצד אפשר לקבל זאת?   
בחרו וחשבו   
פחות או יותר?   
מה קל לחשב בראש?   
תחושת הפעולה במספרים שלמים   
למה 8?   
תכונה מיוחדת במינה   
תחרות בעולם המספרים   
מי מתאים לשני הצדדים?   
המספר החסר   
אומדן וחוש למספרים - כפל (כולל הארות למורה)   
זיהוי התוצאה בעזרת תובנה מספרית   
גלו את לוח הכפל   
מרובע מספרים אינטראקטיבי   
כפל מצרי   
תולים שברים   
עצור - סיסמה   
מספרים פריקים וראשוניים
איזה מספר אני?   
קבוצות של ארבעה מספרים   
סכומים של מספרים ראשוניים   
מצאו את המספר (2)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה