משחקים

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¯ (ֳ -ֳ¢)   
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ¹ֳ§ֳ®ֳ¨   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ '   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ '   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹   
ֳ¹ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ¢ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ '   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה