משחקים

ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ₪

לפניכם קישורים למשחקים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המשחקים מיועדים לפעילות של ילדים בזוגות או בקבוצות קטנות ומתאימים לשילוב במהלך השיעור בכיתה. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

ֳ¢ֳ©ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ¯   
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¯   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ© ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¯ (ֳ -ֳ¢)   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ¸ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ£ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¢'   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ­ ֳ¬ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה