פעילויות קצרות

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
شوكولاطة
زهرات
شوكولاطة شوكولاطة ...
أزواج من الأعداد 1
أزواج من الأعداد 2
الكتاب
جد إشارتي! 1
جد إشارتي! 3
ألغاز 1
ألغاز 2
ألغاز 3
أعمدة أعداد
جد تمريني 1
درجات
بيوت وجيران
أرقام السنة
الغاز 4
حلقات جمع
الطرح الشفهي
أعداد وعمليات
بدون كلمات
بناء تمارين
لعبة-"خمسة على استقامة واحدة"
أعداد وعمليات
ألغاز وأعداد
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
لعبة مسار المنازل
مهرج الجمع والطرح
تمارين جمع وطرح
نقاط وأعداد
حواصل جمع على المثلث
ֳ·ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ© ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ£ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ² - ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ 15   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ 20   
ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ§ֳ¸ֳ§ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ£ 13   
ֳ÷ֳ¹ֳ¡ֳµ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸   
ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ³ ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¥ֳ±ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ -ֳ¡   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
جد إشارتي! 2
جد إشارتي! 3
أعمدة أعداد
جد تمريني 2
تمارين ضرب
أعداد وعمليات
أعداد وعمليات
ألغاز وأعداد
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ماذا سأشتري 1
ماذا سأشتري 2
ֳ²ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ماذا سأشتري 1
ماذا سأشتري 2
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
جد تمريني 3
جد تمريني 4
أعداد وعمليات
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ÷
ֳ ֳ¥ֳ±ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ -ֳ¡   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
درجات
برج أعداد 1
برج أعداد 2
برج أعداد 3
جد تمريني 4
علاقات 1
علاقات 2
علاقات 3
ما الشاذ 2
عيدان 1
مقارنة 3
مقارنة 1
مقارنة 2
ما الشاذ 1
عيدان 2
ارقام ارقام ارقام...
ما المشترك 1
ما المشترك 2
ما المشترك 3
ما العلاقة؟
جدول المئة
عيدان كبريت 2
عيدان كبريت 1
اعداد ومربعات
متواليات متواليت ...
سلسلة من الخرز
وقوف 2
وقوف 1
درجات
تربيعات تربيعات تربيعات ...
تربيعات تربيعات
تربيعات
دوائر
سلاسل
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה