פתיחת שיעור

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¬ ֳ´ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷   
ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¹ ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ÷ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ¡ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ«ֳ¥? ֲ    
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­ !   
ֳ±ֳ£ֳ¸ֳ¥ ֳ®ֳ§ֳ£ֳ¹ ֳ¥ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ·ֳ± ֳ®ֳ©ֳ·ֳ± ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ± - ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¥ֳ¶ֳ ֳ₪?   
ֳ₪ֳ´ֳ¸ֳ¹ ֳ¹ֳ¬ 9 ֳ ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ 10   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ© ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ÷   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ ֳ¥ ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸?   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ² ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©   
ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ¢ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¬ ֳ´ֳ₪   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·   
ֳ®ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ÷ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¥ֳ¶ֳ ֳ₪?   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷?   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ² ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©   
ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ¢ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¹ ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¡ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ«ֳ¥? ֲ    
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­ !   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­ !   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ³, ֳ₪ֳ·ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¢
ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¬ ֳ¬ֳ§ֳ¹ֳ¡ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹?   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ¥ֳ¶ֳ ֳ₪?   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ²ֳ¬ ֳ´ֳ₪   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ°ֳ±ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹ (ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹   
ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­ !   
ֳ®ֳ₪ ֳ·ֳ¬ ֳ¬ֳ§ֳ¹ֳ¡ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹?   
ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¬ֳ®ֳ₪ 8?   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ£ֳ£ֳ©ֳ­?   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ² ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ°ֳ©?   
ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה