דפי שאלות

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לדפי שאלות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
כל פעילות כוללת מספר שאלות בנושא מתמטי מסוים. הפעילויות לקוחות מתוך מאגר דפי השאלות שמופיעות באתר. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

חיבור וחיסור
דפי שאלות: חיבור וחיסור (ד-ו)   
חיבור וחיסור במספרים טבעיים גדולים   
כפל וחילוק
דפי שאלות: כפל וחילוק (ה-ו)   
חוקי האפס והאחד   
סדר הפעולות והשימוש בסוגריים
סדר פעולות חשבון   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
דפי שאלות: כפל וחילוק (ה-ו)   
דפי שאלות: שאלות חקר והכללה (ה-ו)   
דפי שאלות: אומדן ופיתוח תובנה מספרית (ה-ו)   
דפי שאלות: חיבור וחיסור (ד-ו)   
חשיבה ותובנת המספר   
שאלות חקר והכללה   
חיבור וחיסור במספרים טבעיים גדולים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה