פעילויות אתגר

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

גיאומטריה
כמה מימדים בסרטוט?   
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
בעיות מעניינות 15 (ו)   
בעיות מעניינות 4 - פתרונות   
בעיות מעניינות 4   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 11 - פתרונות   
בעיות מעניינות 11   
חלוקת משולש למצולעים - פתרון   
חלוקת משולש למצולעים   
שיקוף וסימטריה   
השוואת שטחי משולשים ללא חישוב   
הפלא בצורות הפלא   
שברים במשולשים   
משולש הבנוי ממשולשים   
מנסרים קוביות   
מידות שוות   
צורות ושטחים   
המיון של גל   
משולשים ושטחים   
מלבנים ועיגולים   
מלבנים ומספרים   
קוביית משחק בפריסות   
משימת חקר בהנדסה   
צורות שונות - שטחים שווים   
שטח פנים של פסל   
משחקים בגפרורים   
על המספר... אחת עשרה   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
בעיית הצפרדעים   
על המספר 16   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה