פעילויות אתגר

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

גיאומטריה
כמה מימדים בסרטוט?   
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
בעיות מעניינות 15 (ו)   
בעיות מעניינות 4 - פתרונות   
בעיות מעניינות 4   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 11 - פתרונות   
בעיות מעניינות 11   
חלוקת משולש למצולעים - פתרון   
חלוקת משולש למצולעים   
שיקוף וסימטריה   
השוואת שטחי משולשים ללא חישוב   
הפלא בצורות הפלא   
שברים במשולשים   
משולש הבנוי ממשולשים   
מנסרים קוביות   
מידות שוות   
צורות ושטחים   
המיון של גל   
משולשים ושטחים   
מלבנים ועיגולים   
מלבנים ומספרים   
קוביית משחק בפריסות   
משימת חקר בהנדסה   
צורות שונות - שטחים שווים   
שטח פנים של פסל   
משחקים בגפרורים   
על המספר... אחת עשרה   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
בעיית הצפרדעים   
על המספר 16   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מדידות
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
בעיות מעניינות 4 - פתרונות   
בעיות מעניינות 4   
תשובות של תלמידים   
האם ניתן לרוץ במהירות המכונית? - פתרון   
האם ניתן לרוץ במהירות המכונית?   
השוואת שטחי משולשים ללא חישוב   
משולש הבנוי ממשולשים   
מידות שוות   
משולשים ושטחים   
מלבנים ועיגולים   
האם החלקים שווים?   
צורות שונות - שטחים שווים   
שטח פנים של פסל   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר 16   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מצולעים
כמה מימדים בסרטוט?   
חלוקת משולש למצולעים - פתרון   
חלוקת משולש למצולעים   
השוואת שטחי משולשים ללא חישוב   
הפלא בצורות הפלא   
שברים במשולשים   
משולש הבנוי ממשולשים   
צורות ושטחים   
המיון של גל   
משולשים ושטחים   
מלבנים ועיגולים   
מלבנים ומספרים   
משימת חקר בהנדסה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר 16   
גזירות והרכבות (המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
גופים
כמה מימדים בסרטוט?   
בעיות מעניינות 4 - פתרונות   
בעיות מעניינות 4   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 9 - פתרונות   
בעיות מעניינות 9   
מנסרים קוביות   
קוביית משחק בפריסות   
שטח פנים של פסל   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... אחת עשרה   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
טרנספורמציות וסימטרייה
בעיות מעניינות 9 - פתרונות   
בעיות מעניינות 9   
שיקוף וסימטריה   
צורות ושטחים   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה