פעילויות אתגר

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

גיאומטריה
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
בעיות מעניינות 12 - פתרונות (ד-ה)   
בעיות מעניינות 2 - פתרונות (ג-ד)   
בעיות מעניינות 2 (ג-ד)   
בעיות מעניינות 12 (ד-ה)   
בעיות מעניינות 7   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 11 - פתרונות   
בעיות מעניינות 11   
משחקים בגפרורים   
על המספר... אחת עשרה   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
בעיית הצפרדעים   
על המספר 16   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מדידות
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
בעיות מעניינות 1 - פתרונות (ד-ה)   
בעיות מעניינות 1 (ד-ה)   
בעיות מעניינות 2 - פתרונות (ג-ד)   
בעיות מעניינות 2 (ג-ד)   
בעיות מעניינות 13 - פתרונות   
בעיות מעניינות 13   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר 16   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
מצולעים
קיפולים של מצולעים משוכללים   
בעיות מעניינות 12 - פתרונות (ד-ה)   
בעיות מעניינות 12 (ד-ה)   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר 16   
גזירות והרכבות (המלצ"ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
גופים
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 9 - פתרונות   
בעיות מעניינות 9   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... אחת עשרה   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
פריסות וחתכים (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
טרנספורמציות וסימטרייה
בעיות מעניינות 1 - פתרונות (ד-ה)   
בעיות מעניינות 1 (ד-ה)   
בעיות מעניינות 9 - פתרונות   
בעיות מעניינות 9   
דמיון ושיקוף (גזירות והרכבות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה