פעילויות אתגר

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

חיבור וחיסור
פתרונות לחידות שהופיעו בגיליון 11 של מספר חזק   
חידות   
בניית מספרים   
שימוש במחשבון לבניית סדרות   
שימושים בריבוע קסם להוראה - חלק א   
על המספר... שלוש עשרה   
בעיות מעניינות 3 - פתרונות   
בעיות מעניינות 3   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
בעיות מעניינות 11 - פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ד) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ד)   
בעיות מעניינות 11   
מאזן צדק   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 2 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 1 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - הערות למורה   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים   
על המספר... ועוד בסימן שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... אחת עשרה   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
על המספר 16   
כפל וחילוק
פתרונות לחידות שהופיעו בגיליון 11 של מספר חזק   
חידות   
הוראת מושגים בתורת המספרים   
עוד מספרים מעניינים   
מספרים מעניינים   
חידות חשבון באותיות - העשרה   
שימוש במחשבון לבניית סדרות   
עוד חידות מתמטיות ומתמטיקה   
חקר וגילוי בכפל   
מפלאי הכפל   
חידות ושעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית   
בעיות מעניינות 2 - פתרונות (ג-ד)   
בעיות מעניינות 2 (ג-ד)   
בעיות מעניינות 15 (ג-ד)   
על המספר... שלוש עשרה   
בעיות מעניינות 3 - פתרונות   
בעיות מעניינות 3   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
בעיות מעניינות 6 - פתרונות   
בעיות מעניינות 6   
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
בעיות מעניינות 10 (ד) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ד)   
תרגילי כפל (2)   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... ועוד על המספר 11   
על המספר... אחת עשרה   
על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים   
על המספר 16   
גלו את לוח הכפל   
סימני התחלקות
מספרים מעניינים   
על המספר... שלוש עשרה   
חקירות בלוח מספרים   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... אחת עשרה   
שאלות דו שלביות ושאלות נוספות
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
תעלומות חשבוניות   
פיתרו וחייכו   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
ק.ד.ם (2) - מספרים עוקבים שסכומם כפולה של 10 - מדריך למורה   
ק.ד.ם (2) - מספרים עוקבים שסכומם כפולה של 10   
בעיות לוגיות   
תורת הקבוצות   
הגן העגול   
בעיות מעניינות 12 - פתרונות (ג-ד)   
בעיות מעניינות 12 (ג-ד)   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
בעיות מעניינות 7 - פתרונות   
בעיות מעניינות 7   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
תרגילי כפל (2)   
על המספר... ועוד בסימן שמונה   
על המספר... שתיים עשרה   
על המספר... שלוש עשרה   
על המספר... ועוד על המספר 11   
על המספר... אחת עשרה   
על המספר... עשר (פתרונות)   
על המספר... עשר   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים   
גלו את לוח הכפל   
מספרים פריקים וראשוניים
הוראת מושגים בתורת המספרים   
פתרון חידת המספרים הראשוניים   
ועוד שאלה למחשבה בקשר למספרים הראשוניים - (פתרון)   
ועוד שאלה למחשבה בקשר למספרים הראשוניים   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
חקירות בלוח מספרים   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר... שלוש עשרה   
חזקות
עוד מספרים מעניינים   
בעיות מעניינות 15 (ג-ד)   
על המספר... שלוש עשרה   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... תשע (פתרונות)   
על המספר... תשע   
על המספר... ועוד על המספר 11   
על תובנה מספרית ו"קסם" ריבוע המספרים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה