פעילויות אתגר

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
בעיות מעניינות 13 - פתרונות   
בעיות מעניינות 13   
על המספר... שלוש עשרה   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
אולימפיאדת המספרים או איך להפוך תרגול שגרתי לחוויה יצירתית   
על המספר 16   
זוגיות ואי-זוגיות
בעיות מעניינות 13 - פתרונות   
בעיות מעניינות 13   
בעיות מעניינות 15 (ג-ד)   
חקירות בלוח מספרים   
המבנה העשרוני
בעיות מעניינות 8 - פתרונות   
בעיות מעניינות 8   
בעיות מעניינות 9 - פתרונות   
בעיות מעניינות 9   
בעיות מעניינות 10 (ד) פתרונות   
בעיות מעניינות 10 (ד)   
חקירות בלוח מספרים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 2 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 1 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - הערות למורה   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים   
על המספר... אחת עשרה   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
שברים
שברים עשרוניים
על המספר... ועוד על המספר 11   
שברים פשוטים
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב יפו   
האולימפידע למתמטיקה בתל-אביב-יפו - פתרונות   
בעיות מעניינות 1 - פתרונות (ד-ה)   
בעיות מעניינות 1 (ד-ה)   
על המספר... שבע (פתרונות)   
על המספר... שבע   
על המספר... ועוד על המספר 11   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה