דפי שאלות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לדפי שאלות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
כל פעילות כוללת מספר שאלות בנושא מתמטי מסוים. הפעילויות לקוחות מתוך מאגר דפי השאלות שמופיעות באתר. הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
הכרת המספרים מעל רבבה   
ישר המספרים
דפי שאלות: ישר המספרים (ד-ו)   
המבנה העשרוני
מבנה עשרוני   
שברים
אחוזים
דפי שאלות: אחוזים (ו)   
יחס
דפי שאלות: יחס (ו)   
שברים עשרוניים
דפי שאלות: שברים עשרוניים מהות (ה-ו)   
דפי שאלות: פעולות בשבר עשרוני (ה-ו)   
פעולות בשברים עשרוניים   
שברים עשרוניים - מהות   
שברים פשוטים
דפי שאלות: מהות שברים פשוטים (ה-ו)   
דפי שאלות: פעולות בשברים פשוטים (ה-ו)   
פעולות בשברים פשוטים   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה