מאמרים

הכרת המספרים

לפניכם קישורים למאמרים מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
המאמרים מציגים ידע והצעות להוראת הנושא המתמטי שבו הם עוסקים. חלקם מאמרים המתורגמים מכתבי עת באנגלית, וחלקם מאמרים מתוך כתבי העת "מספר חזק" ו- מספר חזק 2000. המאמרים מוצגים בעברית וחלקם גם בערבית - לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
אירוע הוראה מתמטי   
מתמטיקה מצרית   
המספרים הטבעיים   
השפה הדבורה לעומת השפה המתמטית   
כיצד נוכל לסייע בהגברת היעילות בתהליכי למידה בחשבון?   
התפתחות המספר ושיטות ספירה   
דפוסים גיאומטריים - התייחסות וניתוח   
האפס - סיכום מאמרים   
מונחים ומושגים: אפס ואחת בפעולות החשבון   
מונחים ומושגים: האפס כספרה   
הכרת ערכי האותיות
מספרים כערכים ואותיות כמספרים   
על המספר 9 ביהדות   
הכרת המספר אפס
על הספר - אפס - ביוגרפיה של רעיון מסוכן   
מה בין מתמטיקה לבין לשון? (חלק א)   
האפס - סיכום מאמרים   
מונחים ומושגים: אפס ואחת בפעולות החשבון   
מונחים ומושגים: האפס כספרה   
סימני השוויון והאי-שוויון
השפה הדבורה לעומת השפה המתמטית   
הבנה של ילדים את מושג השוויון כבסיס לאלגברה   
להמריא אל האלגברה מן ההתחלה   
ישר המספרים
מונחים ומושגים: אינווריאנטיות   
דף עבודה אחד - וריאציות רבות   
זוגיות ואי-זוגיות
מונחים ומושגים: אינווריאנטיות   
משחקי חשבון   
עקרון שובך היונים   
רבי אברהם אבן עזרא   
מה אפשר לעשות עם מספר טלפון?   
בעיות מתמטיות שנשארו פתוחות - לתלמידים   
מטבעות לא שקטים - משחק מתמטי לשילוב בכיתה   
היסטוריה, מתמטיקאים ובית ספר יסודי   
שיחה מתמטית: מה מסתתר מאחורי הכפל   
לוח המאה   
שיעור מתמטיקה בערב פורים   
מסע אל המספר 1   
מונחים ומושגים: אפס ואחת בפעולות החשבון   
המבנה העשרוני
שימוש בתרשימים של בדידי כוח-עשר לחקירת סימני ההתחלקות   
שימוש בתרשימים של בדידי כוח-עשר לחקירת סימני ההתחלקות (דפי עבודה)   
החיסור הצרפתי   
ההסבר האלגברי למשימות ומשחקי חשבון מפתיעים   
מה אפשר לעשות עם מספר טלפון?   
משימות חקר בעולם המספרים השלמים   
סימון סטווין   
יאנג הוי והמתמטיקה הסינית   
המורה כחוקר   
הוראה מותאמת לצורכי לומד - מיפוי כיתה בחשבון כבסיס להוראה   
מרכז מורים יישובי מתוקשב - רמת השרון   
תמונות מעולמו של תלמיד מתקשה בחשבון   
בעיות פתוחות   
חיסור קצת אחרת   
מספרים גדולים   
מה בין מתמטיקה ולשון? (חלק ב)   
כיצד נוכל לסייע בהגברת היעילות בתהליכי למידה בחשבון?   
התפתחות המספר ושיטות ספירה   
ערך המקום כמפתח להוראת פעולות במספרים עשרוניים (מאמר)   
שברים
אחוזים
ניהול דיונים (מאמר)   
העיתון כמושא למחקר   
פרופורציה בחיי היום-יום - המקרה של הבונבוניירה   
שילוב גליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות   
אחוזים וריבוע האחוזים   
מה במעטפה? חידות מתמטיות על ובעזרת חומרים שונים   
כיצד להיעזר בהורים מתלוננים?   
הטנגרם - כלי עזר בהוראת המתמטיקה   
פתרון בעיות מילוליות בנושא אחוזים   
ניתוח שיעור - רפלקציה של מורה   
הצגת אחוזים במדידה ליניארית כדי לפתח הבנה של פעולות במספרים רציונאליים   
משימות מתמטיות כמסגרת לרפלקציה: ממחקר למעשה (מאמר)   
אחוזים וריבוע האחוזים (חלק שני)   
10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים   
יחס
ניהול דיונים (מאמר)   
טיפול בשגיאות של תלמידים באמצעות דיון מתמטי - בעיית הפרופורציה   
חשיבה אינטואיטיבית של ילדים בפתרון בעיות יחס ופרופורציה   
יחס ופרופורציה   
על פאי, על יחס, ועל ייצוג שברים במערכת צירים   
פרופורציה בחיי היום-יום - המקרה של הבונבוניירה   
בעקבות מתמטיול בשבילי מכללת לוינסקי   
ביקור במרוקו בהיבט מתמטי חטוף   
התרשמות מספר חזק   
היחס - תאורים שונים לאותו מצב   
הטנגרם - כלי עזר בהוראת המתמטיקה   
רזי ברזיל - חשבון בחו"ל   
דרכים רבות לפתרון   
עוזרים לילדים להבין יחסים (מאמר)   
פיתוח חשיבה אלגברית בכיתות היסוד (מאמר)   
תוכנית להוראת יחס ופרופורציה   
בעיות המעודדות חוש לפרופורציה   
שלושה בלונים בשני דולר: פיתוח חשיבה פרופורציונלית   
מתקפת שברים! ילדים חושבים ומדברים מתמטיקה (מאמר)   
10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים   
שברים עשרוניים
מבנים שחוזרים על עצמם בהוראת החשבון   
מספרים שמספרים סיפור   
פרופיל של שיח חשבוני כבסיס לתכנון הוראה לתלמיד מתקשה   
סימון סטווין   
התאמה לכל הרמות על ידי שאלות טובות   
הנס פרוידנטל והחינוך הראליסטי מתמטי בהולנד   
שילוב גליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות   
מה קורה כאשר מה שרואים ושומעים משם זה לא מה שרואים ושומעים מכאן   
המורה כחוקר   
בעיות מילוליות בכפל וחילוק עם מספרים עשרוניים   
משלמים לעשרוניים - ספר חדש על גישה חדשה   
פעילות חקר בכלל ובעזרת מחשבון בפרט   
מחשבון כמכשיר לפיתוח אסטרטגיות חישוב   
הטנגרם - כלי עזר בהוראת המתמטיקה   
שברים עשרוניים כמספרים רציונליים/אי רציונליים   
תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד   
הצגותיו השונות של ה-שליש   
שימוש בדף עבודה המכיל בקרה   
השבר העשרוני   
המספר העשרוני ושגיאות מקובלות   
ניתוח שיעור - רפלקציה של מורה   
הקשר בין ביצוע חישובים לתובנה מספרית   
שינוי שאלותינו על מנת להעריך את חשיבת התלמידים   
היגיון וחוסר היגיון אודות שברים ומספרים עשרוניים   
ההבנה של תלמידים את הקשר בין שברים פשוטים למספרים   
הצגת אחוזים במדידה ליניארית כדי לפתח הבנה של פעולות במספרים רציונאליים   
מודלים של שטח בכיתות ג'-ט'   
תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק   
ערך המקום כמפתח להוראת פעולות במספרים עשרוניים (מאמר)   
משימות מתמטיות כמסגרת לרפלקציה: ממחקר למעשה (מאמר)   
10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים   
שברים פשוטים
ניהול דיונים (מאמר)   
מבנים שחוזרים על עצמם בהוראת החשבון   
שיעור על חילוק בשבר כהדגמה לכמה עקרונות הוראה   
בעיית השמיניות - בעיה אחת.. תשובה אחת.. ודרכים רבות   
מדוע קשה ללמד שברים?   
פירמידת מספרים - בעיה מתמטית טובה   
מספרים שמספרים סיפור   
צורת ההתנהגות של ערך השבר ככלי להבנת מושגים במתמטיקה   
שליש לחלק לרבע - המחשבה שמאחורי החישוב   
מלחמת השברים   
סריניוואסה אינגר רמנוג'אן   
הוראת מושגי שברים כעצמים מוחשיים לעומת הוראתם כפעולות מוחשיות   
פלקטים להעשרה והגברת ההנאה ממתמטיקה   
מחפשים נעלמים ותובנות מתמטיות   
בערוגת הגינה - כפל שברים פשוטים   
מודל העוגה המלבנית (3) - כפל שברים   
מתמטיקה מצרית   
בנואה מנדלברוט   
החילוק הארוך כמשל   
על פאי, על יחס, ועל ייצוג שברים במערכת צירים   
לימוד נושא השבר הפשוט בסביבה מתוקשבת   
חקירת שברי יחידה - (חלק א)   
חקירת שברי יחידה - (חלק ב)   
תלמידים ומורים לומדים   
מה אפשר ללמוד על שברים רק עם מחשבים?   
מודל העוגה המלבנית (2) - חילוק שברים   
גוטפריד לייבניץ   
כפל - גוון וצבע   
שילוב גליון אלקטרוני בהתמודדות עם פתרון בעיות מתמטיות   
ויאמר: "שישים למדינת ישראל"   
דף עבודה אחד - וריאציות רבות   
מודל העוגה המלבנית לשברים פשוטים (1)   
בעקבות המאמר "הבנה של ילדים את מושג השוויון כבסיס לאלגברה"   
מה קורה כאשר מה שרואים ושומעים משם זה לא מה שרואים ושומעים מכאן   
משחקי אסטרטגיה ככלי לפיתוח החשיבה   
שיחה המקדמת הבנה מושגית   
מה במעטפה? חידות מתמטיות על ובעזרת חומרים שונים   
סוגי אלגוריתמים בהוראת שברים   
עבודה בלוח שברים   
עקרונות כלליים בהערכה ויישומם במאגר משימות - (המשך)   
מודל להוראה ולמידת מתמטיקה באמצעות חקר   
משלמים לעשרוניים - ספר חדש על גישה חדשה   
חוקרים צעירים   
קריטריונים לגילוי תלמידים מוכשרים במתמטיקה   
עקרונות בהערכה ויישומם במאגר משימות במתמטיקה לכיתות ד   
צוואתו של הבדואי   
חילוק שברים - למה להפוך?   
הטנגרם - כלי עזר בהוראת המתמטיקה   
הכפולה המשותפת המינימלית והמחלק המשותף המקסימלי של שני מספרים   
שברים עשרוניים כמספרים רציונליים/אי רציונליים   
תכנית לימודים במתמטיקה לחינוך המיוחד   
הצגותיו השונות של ה-שליש   
שגיאות אופייניות בפעולות צמצום והרחבה שברים פשוטים   
שימוש בדף עבודה המכיל בקרה   
ניתוח שיעור - רפלקציה של מורה   
השוואת ידע מתמטי של מורים בסין ובארה"ב (ו)   
הקשר בין ביצוע חישובים לתובנה מספרית   
שברים למעלה ! למעלה n/m !   
חילוק שברים: פשרה בין אסטרטגיות מומצאות לתשובות אלגוריתמיות   
מספרים רציונאליים במשמעות של מנה ומדידה (מאמר)   
היגיון וחוסר היגיון אודות שברים ומספרים עשרוניים   
ההבנה של תלמידים את הקשר בין שברים פשוטים למספרים   
כיצד ילדים חושבים על חילוק שברים   
הפסיקו להשתמש בשפה גסה בשיעורי המתמטיקה   
הצגת אחוזים במדידה ליניארית כדי לפתח הבנה של פעולות במספרים רציונאליים   
מודלים של שטח בכיתות ג'-ט'   
תפיסות שגויות אודות כפל וחילוק   
משימות מתמטיות כמסגרת לרפלקציה: ממחקר למעשה (מאמר)   
בחירה ויצירה של משימות מתמטיות: ממחקר למעשה   
שיחות על שברים עם צורות הפלא   
פיתוח "סימני דרך" בשברים (מאמר)   
מתקפת שברים! ילדים חושבים ומדברים מתמטיקה (מאמר)   
שיחה המקדמת הבנה מושגית (ד-ו)   
הבניית ידע בשברים על-פי הכלל של המשלים לשלם   
חילוק שברים פשוטים: מתמטיקה תרגולית או מתמטיקה אחרת   
סרטוט סכמתי ככלי בפתרון בעיות מתמטיות   
10 טיפים מעשיים כדי להפיח חיים בשברים ולעשותם הגיוניים   
מסגרת לניתוח ההבנייה השיתופית של טיעונים ויחסי הגומלין שלה עם סוכן   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה