פתיחת שיעור

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
מהו המספר שלי?   
קשרים בין מספרים   
כמה מספרים אתם יכולים ליצור?   
חרוזים ומספרים   
אילו מספרים חסרים?   
יצירת מספרים   
קבוצות של ארבעה מספרים   
האם שתי קוביות יכולות להכיל חודש שלם?   
הצורה החסרה   
כמה אצבעות?   
מהו המספר?   
משולש החיסור   
עצור - סיסמה   
הכרת המספר אפס
באיזה מסלול תלכו?     
סימני השוויון והאי-שוויון
שיווי משקל   
חיבור או חיסור?   
ישר המספרים
איפה זה בערך?   
חרוזים ומספרים   
מי מתאים לשני הצדדים?   
זוגיות ואי-זוגיות
יצירת מספרים   
קבוצות של ארבעה מספרים   
מספרים בטבלאות   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
איזה מספר אני?   
כמה מספרים אתם יכולים ליצור?   
חרוזים ומספרים   
אילו מספרים חסרים?   
מספר מטרה   
שברים
שברים פשוטים
חצי ריבוע   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה