פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
جدول المئة
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
מספרים פלינדרומים   
חקירה בלוח המאה   
מה מספר הבית?   
מספרים ראשוניים (2)   
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
עצור - סיסמה   
הכרת ערכי האותיות
גימטריה בצל האילנות   
סימני השוויון והאי-שוויון
مقارنة 1
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
ישר המספרים   
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
فريق الأعداد
חקירה בלוח המאה   
מספרים ראשוניים (2)   
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
جريدة
أرقام السنة
من أنا 1
من أنا 2
من أنا 3
من أنا 4
من أنا 5
اعداد 1
اعداد 2
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
שברים
אחוזים
نسبة مئوية و....
שברים עשרוניים
أكبر أصغر
שברים פשוטים
أين أنت؟
أكبر أصغر
أيهما أكبر؟
بناء كسور
كسور ملائمة
نسبة مئوية و....
ארבע פעולות חשבון   
השלם לשלם אחד   
מהו חצי?   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה