פתיחת שיעור

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¹ֳ¬ֳ©?   
ֳ·ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸?   
ֳ ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ­?   
ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ¹ֳ÷ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ₪ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ§ֳ¥ֳ£ֳ¹ ֳ¹ֳ¬ֳ­?   
ֳ₪ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ₪   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸?   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¢ֳ¬   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ´ֳ±
ֳ¡ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ ֳ÷ֳ¬ֳ«ֳ¥? ֲ    
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ©-ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯
ֳ¹ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ·ֳ¬   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ¦ֳ₪ ֳ¡ֳ²ֳ¸ֳ×?   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ®ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ£ֳ£ֳ©ֳ­?   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ ֳ°ֳ©?   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ¥ֳ¸?   
ֳ ֳ©ֳ¬ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ©ֳ­?   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ§ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¦ֳ ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ«ֳ­?   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ©ֳ«ֳ¯ ֳ ֳ÷ֳ­?   
ֳ£ֳ³ ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ©   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¦ֳ ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ«ֳ­?   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ¸ֳ¹ֳ÷ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ´ֳ₪ ֳ₪ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ֳ© (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ§ֳ¶ֳ© ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה