פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
חקירה בלוח המאה   
מה מספר הבית?   
מספרים ראשוניים (2)   
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
עצור - סיסמה   
סימני השוויון והאי-שוויון
קליעה למטרה - בנושא שברים   
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
קליעה למטרה - בנושא שברים   
ישר המספרים   
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
فريق الأعداد
חקירה בלוח המאה   
מספרים ראשוניים (2)   
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
أكبر نتيجة وأصغر نتيجة
איך יתחלק 99 ב- 7 ?   
זיהוי מקום הספרה   
שברים
אחוזים
نسبة مئوية و....
יחס
ديناصورات 1
ديناصورات 2
حروف ومربعات
رسمات ومربعات 1
رسمات ومربعات 2
קנה מידה
ديناصورات 1
ديناصورات 2
שברים עשרוניים
من أنا
وجبة سريعة
أكبر أصغر
חזקות   
שברים פשוטים
كسور مصرية
اصابة هدف 1
اصابة هدف 2
أين أنت؟
أكبر أصغر
أيهما أكبر؟
بناء كسور
كسور ملائمة
نسبة مئوية و....
קליעה למטרה - בנושא שברים   
ארבע פעולות חשבון   
אתגרים   
צופן יווני   
מבוך שברים פשוטים (השוואת שברים)   
השלם והחלק   
ריבועי קסם בשברים פשוטים   
גלגל קסמים   
השלם לשלם אחד   
שברים: חצי, רבע, שמינית   
שריון של צב משברים: חצי, שליש, רבע   
שרטוט שברים פשוטים   
שברים: חצי, שליש ,רבע   
צמצום שברים   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה