פעילויות קצרות

הכרת המספרים

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

המספרים הטבעיים
הכרת המספרים
جدول المئة
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
משחק הרכבה לקטנים   
עצור - סיסמה   
סימני השוויון והאי-שוויון
مقارنة 1
ישר המספרים
أين يقع تقريبًا؟
זוגיות ואי-זוגיות
تمارين ضرب
من أنا؟
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
המבנה העשרוני
جريدة
أرقام السنة
من أنا 1
من أنا 2
من أنا 3
من أنا 4
من أنا 5
اعداد 1
اعداد 2
שברים
שברים עשרוניים
أكبر أصغر
שברים פשוטים
أكبر أصغر
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה