פתיחת שיעור

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ¯ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸   
ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ¹ֳ÷ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ₪ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ§ֳ¥ֳ£ֳ¹ ֳ¹ֳ¬ֳ­?   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ¹ֳ¸   
ֳ₪ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ₪   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷?   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ©-ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯
ֳ¹ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ·ֳ¬   
ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ ֳ¥ ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸?   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ ֳ¦ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯)   
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ©ֳ¹ֳ¸   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¨ֳ¡ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ÷   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
ֳ§ֳ¶ֳ© ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ¸ֳ ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷   
ֳ®ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ¶ֳ© ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה