פעילויות קצרות

ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­

לפניכם קישורים לפעילויות קצרות מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך תפריט הפעילויות לתלמידים, ומתוך מאגר הפעילויות בערבית. בתפריט זה חלק מהפעילויות מוצגות רק בעברית וחלק – רק בערבית.

ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
جدول المئة
أكبر بـ1 أو أصغر بـ1
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¬ֳ©ֳ°ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ÷ 2   
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ÷ 1   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ₪ֳ«ֳ¸ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ¢ֳ©ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ¶ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ©ֳ¬ֳ°ֳ¥ֳ÷   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ ֳ©-ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯
مقارنة 1
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­
أين يقع تقريبًا؟
ֳ©ֳ¹ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©-ֳ¦ֳ¥ֳ¢ֳ©ֳ¥ֳ÷
تمارين ضرب
من أنا؟
ֳ§ֳ·ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¡ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ₪   
ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¥ֳ÷ 2   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ₪ֳ®ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ₪ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©
جريدة
أرقام السنة
من أنا 1
من أنا 2
من أنا 3
من أنا 4
من أنا 5
اعداد 1
اعداد 2
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
أكبر أصغر
ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ©ֳ­
أكبر أصغر
ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ§ֳ¶ֳ©?   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­
ااتنغرام 1
ااتنغرام 2
ما الشاذ؟ علل! 2
اشكال على النقاط 1
اشكال على النقاط 2
اشكال على النقاط 3
اشكال على النقاط 4
اشكال على النقاط 5
اشكال
اشكال اشكال...
المزرعة المقسمة
أجسام (مجسمات)
ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²   
ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ© ֳ¨ֳ°ֳ¢ֳ¸ֳ­   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¡ֳ¥ֳ× ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ°ֳ¡ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ¢ֳ¦ֳ¸ (ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ©ֳ­)   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה