פתיחת שיעור

מדידות וגאומטרייה

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

גיאומטריה
פיתוח ראיה מרחבית   
הראשון שיצור ריבוע   
כמה משולשים בתמונה?   
דיאגרמת ון   
מדידות
אורך צלעות ושטח פנים של קוביה   
כמה קוביות?   
קוביות ותיבות   
שלושה מצולעים   
סכום המכפלות הגדול ביותר   
מהו שטחו של הריבוע המסומן?   
מצולעים
איזה מרובע יוצא דופן?   
שלושה מצולעים   
פיתוח ראיה מרחבית   
ממשולשים למצולעים   
מצולעים ממצולעים   
הראשון שיצור ריבוע   
אילו מרובעים ניתן לקבל?   
כמה משולשים בתמונה?   
חצי ריבוע   
כרטיסי הצהרות לקידום חשיבה מתמטית, הסברים והנמקות   
גופים
אורך צלעות ושטח פנים של קוביה   
כמה קוביות?   
קוביות ותיבות   
שלושה מצולעים   
טרנספורמציות וסימטרייה
הצורה החסרה   
הילד הסיני: סימטריה שיקופית, סיבובית וריצוף   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה