פתיחת שיעור

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ·ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ«ֳ°ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ₪ ֳ°ֳ¹ֳ ֳ¸?   
ֳ«ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ÷ֳ ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ¥ֳ÷ - ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ§ֳ¡ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ¥ֳ¯ ֳ®ֳ ֳ¦ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ - ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ´ֳ²ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ©ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ¯)   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ¶ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ÷?   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ°ֳ±ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה