פתיחת שיעור

ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ¯

לפניכם קישורים לפתיחת שיעור מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות לקוחות מתוך המאגר שבתפריט "המלצת השבוע". הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית, לבחירתכם.

ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ·ֳ¹ֳ¸   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­ (1)   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¦ֳ ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ«ֳ­?   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ²ֳ¬-ֳ´ֳ₪   
ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­ (2)   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ¦ֳ ֳ÷?   
ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ©ֳ§ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸)   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ² ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©   
ֳ¢ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ¢ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ¬ֳ¹ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ·
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¦ֳ ֳ÷ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ«ֳ­?   
ֳ©ֳ¶ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ¦ֳ ֳ÷?   
ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ°ֳ₪   
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ₪ (ֳ´ֳ÷ֳ©ֳ§ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸)   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ (2)   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ´ֳ¬ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ®ֳ₪ ֳ₪ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷?   
ֳ¢ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ² ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©   
ֳ¢ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ±ֳ­   
ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ¢ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¸ֳ₪   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©   
ֳ«ֳ¸ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ·ֳ©ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ÷ֳ®ֳ¨ֳ©ֳ÷, ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ₪ֳ°ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ÷   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ§ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ±ֳ¥ֳ¸
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ₪ֳ´ֳ¸ֳ¹ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ©ֳ®ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ·ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ (1)   
ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ°ֳ₪   
ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ³, ֳ₪ֳ·ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ¥ֳ₪ֳ´ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ¢
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ¡ֳ®ֳ ֳ¥ֳ°ֳ×
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ·ֳ¹ֳ¸   
ֳ®ֳ«ֳ´ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ÷   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ´ֳ¬ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ₪ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¹ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ¥ֳ· ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ×
ֳ®ֳ₪ ֳ₪ֳ¹ֳ ֳ¸ֳ©ֳ÷?   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ÷ֳ¥ֳ§ ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ÷
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ (1)   
ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ× ֳ¶ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ¨ֳ§ ֳ´ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ₪   
ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ©ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪?   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ°ֳ±ֳ÷ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹ (ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¹   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ´ֳ¬ (1)   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ·ֳ¹ֳ¸   
ֳ÷ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­ (1)   
ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ«ֳ©ֳ¶ֳ£ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ¦ֳ ֳ÷?   
ֳ¡ֳ§ֳ¸ֳ¥ ֳ¥ֳ§ֳ¹ֳ¡ֳ¥   
ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸?   
ֳ÷ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ÷ ֳ₪ֳ´ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ­   
ֳ¬ֳ®ֳ₪ 8?   
ֳ÷ֳ«ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ§ֳ£ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ°ֳ₪   
ֳ÷ֳ§ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¶ֳ£ֳ£ֳ©ֳ­?   
ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ₪ֳ§ֳ±ֳ¸   
ֳ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¯ ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ¬ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ - ֳ«ֳ´ֳ¬ (ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪)   
ֳ¢ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ֳ§ ֳ₪ֳ«ֳ´ֳ¬   
ֳ®ֳ¸ֳ¥ֳ¡ֳ² ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¡ֳ©   
ֳ«ֳ´ֳ¬ ֳ®ֳ¶ֳ¸ֳ©   
ֳ÷ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ¸ - ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪   
ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­
ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¡ֳ²ֳ₪ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­   
ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­   
ֳ®ֳ¶ֳ ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ±ֳ´ֳ¸ (2)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה