פעילויות אתגר

פעולות החשבון

לפניכם קישורים לפעילויות אתגר מתוך האתר של מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.
הפעילויות עוסקות בנושאים המתמטיים מנקודת מבט שונה. הפעילויות לקוחות מתוך המאגרים הבאים שבתפריט המלצת השבוע: ק.ד.מ ופעילויות להשתלמויות מורים. כמו כן מופיעות כאן פעילויות מתוך גיליונות "מספר חזק". רוב הפעילויות מוצגות בעברית ובערבית - לבחירתכם.

חיבור וחיסור
בניית מספרים   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
בעיות מעניינות 11 - פתרונות   
בעיות מעניינות 11   
מאזן צדק   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 2 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - דוגמה 1 של עבודת תלמידים   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים - הערות למורה   
ק.ד.ם (1) - מספרים תלת ספרתיים מיוחדים   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
ריבועים בצבעים   
ריבועים בצבעים - מדריך למורה   
על המספר 16   
כפל וחילוק
מפלאי הכפל   
חידות ושעשועי חשבון כאמצעי לפיתוח חשיבה מתמטית   
בעיות מעניינות 2 - פתרונות (ג-ד)   
בעיות מעניינות 2 (ג-ד)   
בעיות מעניינות 15 (ג-ד)   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
על המספר 16   
סימני התחלקות
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
שאלות דו שלביות ושאלות נוספות
פיתרו וחייכו   
קוביות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
קומבינטוריקה ללא נוסחאות (המלצ''ה - העשרה מתמטית לתלמידים צעירים המצטיינים במתמטיקה)   
אומדן ופיתוח תובנה מספרית
ק.ד.ם (2) - מספרים עוקבים שסכומם כפולה של 10 - מדריך למורה   
ק.ד.ם (2) - מספרים עוקבים שסכומם כפולה של 10   
בעיות מעניינות 12 - פתרונות (ג-ד)   
בעיות מעניינות 12 (ג-ד)   
בעיות מעניינות 7 - פתרונות   
בעיות מעניינות 7   
בעיות מעניינות 5 - פתרונות   
בעיות מעניינות 5   
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
אחת + אחת = שתיים?   
אחת + אחת = שתיים? (נספח)   
אחת + אחת = שתיים? (מדריך למורה)   
מספרים פריקים וראשוניים
על המספר... שמונה (פתרונות)   
על המספר... שמונה   
חזקות
בעיות מעניינות 15 (ג-ד)   
Valid XHTML 1.0 Strict לדף הראשי  של משרד החינוך גלים סנונית גלים סנונית מטה מל" מ משרד החינוך אוניברסיטת חיפה